Obec Horní Domaslavice
Obec Horní Domaslavice
ObecHorní Domaslavice

Český zahrádkářský svaz Horní a Dolní Domaslavice

ZakladateléDle kroniky obce D.Domaslavice byla 9. září 1951 založena "místní ovocnářská pobočka při JSČZ" kterou tvořilo 17 členů. Tito se rozhodli uspořádat ovocnářsko-včelařskou výstavu  která se uskutečnila 31.9.-2.10. 1950 v místní škole u kostela za veliké účasti jak vystavovatelů tak návštěvníků. V letech 1953 a 1955 následovaly další výstavy zorganizované pod vedením předsedy místní ovoc. pobočky Rob.Fričem tentokrát v hostinci u Horáků (dnes zatopeno) opět za veliké účasti návštěvníků. Další zápisy o "ovocnářích" na deset let z kroniky mizí, spolek snad zanikl, neboť vesnice byla rozdělena výstavbou přehrady.

Novodobé dějiny domaslavických Zahradkářů se počínají odvíjet rokem 1964.Dne 24.4. v hostinci U Svrčinů(naproti staré poště u kostela)se sešlo 22 mužů,přibližně stejným dílem z Horních i Dolních Domaslavic a založili zahradkářskou organizaci.
"Na tuto schůzi byli pozváni zástupci MNV z Horních i Dolních Domaslavic. Z Horních se nedostavil ani předseda ani tajemník. Za Dolní přišel tajemník ing.Burian Josef. Bylo proto rozhodnuto, že se tato organizace bude nazývat  Český ovocnářský a zahradkářský svaz Dolní Domaslavice ".....píše se v kronice. A po celou dobu trvání je poměr členů vyrovnaný.
Prvním předsedou byl Jan Szpyrc a 6 dalších členů výboru.Členy spojoval při setkávání zájem o zemědělství,chovatelství o přírodu celkově. Vzájemné zdílení se zmírňovalo rovněž napětí v oficialním zaměstnání způsobené politickými tlaky.Stát se členem,znamenalo mít snadnější přístup k osivu,semenům,roubovaným stromkům,hnojivům(jinak byla většina sortimentu na příděl,zvláště pro nečleny JZD),což byl v časech povinných odvodů zemědělských surovin způsob,jak přilepšit rodinnému rozpočtu.

V ovocnictví nastupovala myšlenka ozdravit mnohdy škůdci vysoce poškozené sady,vysokokmeny nahradit čtvrtkmeny a zákrsky výnosnějších a chutnějších odrůd, které se pohodlněji ošetřovaly a česaly. Pro milovníky květin se otevřela možnost poznávat na Floře Olomouc nové druhy květin,zeleniny na autobusových zájezdech (osobních automobilů bylo v obcích málo)
 Následujícího roku 1965 se mezi členy i občany obou vesnic vysadilo 574 ovocných stromků 150 ks rybízů, angreštů, 420 ks růží a do veřejného zásobování do výkupu dodalo půl druhého metráku zeleniny. Vysadily se stromky ke zkrášlení obcí a začal se provádět postřik ovocných stromů. Základna měla 42 členů a jeden učitel se věnoval odborně školákům. Členové přibývali každým rokem,společně obhospodařovali 2ha těžko přístupných polí. Kromě práce na svých polích odpracovali přes 4.000 brig.hodin na polích JZD, učili se udržovat, roubovat a zušlechťovat vysázené stromy.A beze zbytku naplňovali přísloví:nejdříve práce, potom zábava. Jezdili po vlasti, výstavy, hrady a zámky, do Moravského krasu a na meruňky...
 Počátkem roku '69 tragicky zemřel předseda a novým se stal Miroslav Košař st. Zahradkáři pokračovali v osvědčených akcích, stále se rozrůstali o průměrně 5 nových členů ročně. Novým impulsem pro základnu byla nabídka p.Emila Aleše Gwuzda na adaptaci bývalé farské stodoly (kterou v té době spravoval ČSSS-"Státní statek") na místo ke scházení se, k přednáškám. To bylo s narůstajícím počtem členů a jejich příznivců kapacitně čím dál obtížnější. Nejbližší sál pro obyvatele Dolních byl hostinec U Bartka (hotel Albo) nebo Rybárna (dnes v místech parkoviště u přehrady u silnice na hranici se Soběšovicemi). Pro obyvatele Horních sál ve vojkovické Formance a U Berty...
Místo bylo ideální. Budova byla převzata za demoliční cenu 1.100 Kčs do vlastnictví zahradkářů v roce 1973 . Byla zadaptována za necelých 24 měsíců od vyřizování povolení. Projektovou dokumentaci vypracoval zdarma arch. Josef Moravec z D.Domaslavic. Je potřeba podotknout, že členové byli nezřídka i aktivními členy jiných spolků, hospodařili na vlasních polích, sadech a byli řádně zaměstnáni. Jedinou mechanizací byla míchačka a traktůrek.

Opravenou budovu otevřeli roku 1975 na konci června. Spěchalo se, aby mohla posloužit při poutích všem. Vznikl tak nový sál pro 100 osob, salonek pro 40 osob, kuchyň, sociální příslušenství a technické zázemí pro budoucí moštování. A večer byla tancovačka.
V kronice ZO je podrobně uvedeno, kdo vyzdíval, dláždil, pokládal parkety,umýval, daroval jaký inventář, poskytoval půjčky, dary. Žáci ZDŠ v dílnách vyrobili nápis a letopočet z nerezového plechu. Hodnota ruiny se zestonásobila. Nazvali ji DŮM OVOCNÁŘŮ.
V říjnu téhož roku se konala slavná výstava ovoce a zeleniny ve spolupráci s chovateli drobného zvířectva z H.Bludovic. Navštívilo ji bez mála 600o sob a školní mládež .

V r.1976 měli Zahradkáři 77 členů, vypomáhali svým obcím při různých akcích "Z", pracovali na možnostech financování pokračujících prací na vnitřním vybavení domu.O rok později otevřeli moštárnu v zadním traktu budovy a tam se zmoštovalo do roku 1995 kolem 30 tun !!! ovoce. Organizace byla v 80.letech na špičce ZO v okrese mezi Frýdlantem n/Ostravicí, Brušperkem, Něborami. DŮM byl k dispozici jak ostatním spolkům, tak všem , kdo si jej chtěli pronajmout k pohřebním hostinám,či rodinným oslavám.
V tom čase měla ZO ve svých řadách 104 členů, fond pro zraněné při sadaření, průběžně modernizovala vybavení, zvýhodňovala členům zájezdy, šetřila na odkup stavebního pozemku pod budovou od Pozemkového půdního fondu...Největší díl úspěchu měli  především členové 9.-ti členného výboru a jejich rodinní příslušníci.

Přehled  v číslech po 25 letech činnosti: vysázeno 1620 ovocných stromků; 300 ovocných keřů; 600 růží a nad to túje, cypřiše. Prodali 70q ovoce; česneku 4,5q; sadbových brambor 20q; obhospodařovali 20ha půdy, na kterou v dobré víře vysypali 50q dusíkatých hnojiv (:-).Pokosili a usušili přes 100 tun sena. Uskutečnilo se 23 odborných přednášek, 24 poznávacích zájezdů a 23 společenských akcí. Odpracovali 13.735hodin,( to je pro zajímavost 572 dní nebo 1,5 roku) Naučili se zakládat a dělit komposty.

Po roce 1989 došlo vlivem zásadní změny politického klimatu ke stagnaci. Spolková činnost se zdála být překonána. Vysoká dostupnost informací, odborné literatury, zboží v marketech a potravinových řetězcích, svoboda podnikání způsobila nepotřebnost této stránky činnosti Zahradkářů. Zvyšující se věkový průměr členů ZO, jejich úmrtí, ubývající síly, postavila zbytek Zahradkářů před úkol postarat se o funkčnost DOMU. Když se našli zájemci o pronájem budovy k pohostinské činnosti, část členů prosadila tuto cestu. První nájemce si při zaměstnání přivydělával touto činností a splnil dohodnuté podmínky. Za peníze z pronájmu se DŮM plynofikoval. Další nájenci postupně neplnili základní podmínky smlouvy a inventář se neobnovoval a chátral. V roce 2005 zemřel předseda Miroslav Košař starší,následně i jednatel Jan Volek. Vlivem dispozičního práva předposledního nájemce dosáhl propad ZO dna na podzim roku 2008, kdy hrozila exekuce pro dluh na elektřině. Ochromeni úmrtností, bezúčelností spolkové činnosti, mimořádná členská schůze ze zbylých 18-ti členů zvolila výbor a  nového předsedu Josefa Tesarčíka.

Impulsem pro oživení ZO se stal návrh členů komise ŽP OÚ v D.Domaslavicích. Navrhli zahradkářům přebrat soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v Dolních a nově i v Horních Domaslavicích. Poté přichází zájem o členství z obou obcí. Celkem 35 členů tedy navazuje na dobré základy Zahradkářů, se záměrem vrátit DOMU původní účel , propůjčovat všem, kdo využijí krátkodobě DŮM podle pravidel ZO.
 Proč být zahradkářem v dnešní době? Pro sdílení radosti z okrasných prvků i celku v zahradách kolem domů; hledání nových cest pro soužítí s životním prostředím; poznávání svých sousedů z dolního či horního konce vesnice nebo se jen účastnit společenských akcí jako příznivec dobré zábavy. 

Organizace a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Nebyl-li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy napolo se nalévají.

Počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
zataženo 30 °C 19 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/19 °C
středa 17. 7. slabý déšť 28/18 °C
čtvrtek 18. 7. polojasno 28/16 °C

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich